اسید آمینه در کشاورزی

روش کِشتی که در ایران برای بسیاری از صیفی جات مانند انواع بذر خیار، انواع بذر خربزه، بذر هندوانه، بذر گوجه فرنگی بسیار مرسوم می باشد، روش نگهداری محصول در زیر پلاستیک تا زمان خاصی است. این محیط ایزوله است که از تنش های محیطی به دور است. این روش کاشت دارای یک مشکل است آن هم زمانی است که پلاستیک ها برداشته می شود و گیاه با فضای باز مواجه می شود که در این زمان گیاه دچار شوک و استرس می شود. در این زمان احتمالا رشد محصول کم یا متوقف می شود. یا حتی دچار ریزش گل خواهد شد. این ها همگی نشانه از تنش به گیاهان است.  

خواص کود اسید آمینه

کاربرد آمینو اسید در کشاورزی:

در هنگام ایجاد شوک، تنش و استرس در گیاهان و درختان باید از محلول ضد استرس یا ضد شوک استفاده می شود. آمینو اسیدها تنش و استرس گیاه را آزاد می کند و موجب رشد گیاهان خواهد شد. این تنش ها میتواند شامل تنش سرمایی، تنش گرمایی، بی آبی یا پر آبی و … باشد.

نحوه ی استفاده از اسید آمینه:

محلول ها و پودرهای اسید آمینه به دو صورت استفاده می شوند:

  • به صورت محلول پاشی روی خود گیاه که سطح برگ جذب را انجام میدهد.
  • به همراه آب آبیاری که جذب ریشه شود.

در روش اول جذب سریع انجام می گیرد. اما این روش دارای یک مشکل است و آن هم جذب کم مقدار ماده است. در صورتیکه بخواهیم پیشگیری کنیم از روش آبیاری استفاده میکنیم. در این روش مقاومت و جذب بیشتر است.

آمینه اسیدهای موجود در بازار با اکثر کودهای مایع قابل اختلاط هستند. البته در مورد کلسیم این نکته صحت ندارد و توصیه می شود که با کلسیم مخلوط نشود. همچنین از هر دو روش بالا میتوان برای آمینه اسیدهای موجود در بازار استفاده کرد.

فیلم آموزشی استفاده از اسید آمینه برای محصولات کشاورزی:

زمان محلول پاشی اسید آمینه (زمان استفاده از کود اسید آمینه)

  1. زمانیکه که گیاه دچار یک تنش می شود یا قرار است تنشی را تجربه کند مانند زمانیکه هوا گرم است و به طور ناگهانی سرد می شود.
  2. زمانیکه آب شور، سم زیاد، کود زیاد به گیاه داده می شود.
  3. زمانیکه پلاستیک ها برداشته می شود و گیاهان دچار استرس می شوند.
  4. تغییر دما، تنش خورشیدی، تنش رطوبت، مسمومیت سمی، مسمومیت عنصری

در کشاورزی مدرن، همراه با قارچ کش ها، علف کش ها و حشره کش ها، از محصولات مختلفی که به عنوان محرک رشد گیاه طبقه بندی می شوند، استفاده می شود . این گروه نسبتاً جدید از محصولات برای به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت محصول، به ویژه در شرایط محیطی نامطلوب برای رشد و نمو گیاه استفاده می شود. نقش محرک های زیستی کنترل و تسریع فرآیندهای زندگی گیاهان، افزایش مقاومت در برابر تنش و تحریک رشد آنها (ریشه و برگ) است. محرک های زیستی به جوانه زنی بهتر بذر کمک می کنند و فعالیت بیولوژیکی گیاهان را تحریک می کنند. این محصولات همچنین برای محیط زیست ایمن هستند و به تولید محصولات کشاورزی پایدار کمک می کنند. کاربرد آنها به کاهش مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی و حفاظت از گیاهان کمک می کند. یکی از انواع محرک های زیستی، آماده سازی های مبتنی بر اسیدهای آمینه هستند.

اسیدهای آمینه برای تولید محرک‌های زیستی از طریق سنتز شیمیایی، از پروتئین‌های گیاهی (به عنوان مثال، جلبک، ذرت و سویا) و همچنین از پروتئین‌های حیوانی با هیدرولیز شیمیایی یا آنزیمی به دست می‌آیند. آمینو اسیدها بلوک های ساختمانی اساسی پروتئین ها هستند و عملکردهای متعددی را در گیاه انجام می دهند از جمله ساختاری، متابولیک و انتقال.

آمینو اسید چیست؟

آمینو اسیدها مولکول های آلی هستند که بخشی از پروتئین ها هستند و نقش کلیدی در اکثر فرآیندهای بیولوژیکی دارند. همچنین بسیاری دیگر از اسیدهای آمینه غیر پروتئینی با عملکردهای فیزیولوژیکی و متابولیک وجود دارد.

اسیدهای آمینه موجود در گیاهان از نیتروژن جذب شده توسط ریشه ها از طریق فرآیندی که مستلزم صرف انرژی زیاد است، سنتز می شوند. این مصرف انرژی در شرایط استرس حیاتی است (خشکسالی، بیماری، تغییرات ناگهانی دما و غیره)، شرایطی که در آن اسیدهای آمینه آزاد بیشتری مورد نیاز است، این محتویات می تواند تا 100 برابر افزایش یابد.

سنتز طبیعی مقادیر زیادی از اسیدهای آمینه آزاد باعث کاهش تشکیل پروتئین ها می شود و بر رشد گیاه تأثیر منفی می گذارد. به همین دلیل، استفاده از پپتیدها و اسیدهای آمینه آزاد در گیاه به نفع تمام فرآیندهایی است که در آن پروتئین ها دخالت می کنند.

اسید آمینه در کشاورزی

اسیدهای آزاد موجود در این محرک های زیستی بر قدرت گیاه اثر می گذارند. آنها محصولات را مقاوم می‌کنند و به چالش‌هایی که با آن مواجه هستند، مانند دمای شدید، کمبود آب، شوری و انواع دیگر استرس‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی، رسیدگی می‌کنند. به این ترتیب عملکرد آن بهینه می شود.

خاصیت اسید آمینه به طور کلی:

  • جذب، جابجایی و متابولیسم سریع
  • آنها جذب محصولات گیاهی و مواد مغذی را تسهیل می کنند.
  • آنها به عنوان کاتالیزور سنتز پروتئین عمل می کنند.
  • پپتیدها یک لایه نفوذپذیر را تشکیل می دهند که به عنوان پشتیبان برای آفت کش ها و استرس آب عمل می کند.

خواص کود اسید آمینه:

1-سنتز پروتئین

 پروتئین ها دارای عملکرد ساختاری، عملکرد متابولیک (آنزیم ها)، عملکرد انتقال و عملکرد اسیدهای آمینه هستند.

2- مقاومت در برابر استرس

تنش هایی مانند درجه حرارت بالا، رطوبت کم، یخبندان، حمله آفات، طوفان تگرگ و سیل با کاهش متناظر در کیفیت و کمیت محصول، تأثیر منفی بر متابولیسم گیاه دارند. استفاده از آمینو اسیدها قبل، حین و بعد از شرایط تنش، آمینو اسیدهایی را که مستقیماً با فیزیولوژی تنش در ارتباط است، تأمین می‌کند و در نتیجه اثر پیشگیرانه و بازیابی دارد.

 3- اثر فتوسنتز

گیاهان کربوهیدرات ها را با فتوسنتز سنتز می کنند، سرعت فتوسنتز پایین به معنی رشد آهسته است که منجر به مرگ گیاه می شود، کلروفیل مولکول مسئول جذب انرژی نور است.

گلایسین و گلوتامیک اسید متابولیت های اساسی در فرآیند تشکیل بافت گیاهی و سنتز کلروفیل هستند. این اسیدهای آمینه به افزایش غلظت کلروفیل در گیاه کمک می کند و منجر به درجه بالاتر فتوسنتز می شود. این باعث می شود محصولات سبز شاداب شوند.

4- سنتز پروتئین

روزنه ها ساختارهای سلولی هستند که تعادل آبی گیاه، جذب کلان و ریز مغذی ها و جذب گازها را کنترل می کنند. باز شدن روزنه ها توسط عوامل خارجی (نور، رطوبت، دما و غلظت نمک) و عوامل داخلی (غلظت اسیدهای آمینه، اسید آبسیزیک و غیره) کنترل می شود.

هنگامی که نور و رطوبت کم و دما و غلظت نمک زیاد است، روزنه ها بسته می شوند، فتوسنتز و تعرق کاهش می یابد (جذب کم ) و تنفس افزایش می یابد (تخریب کربوهیدرات ها).

در این حالت تعادل متابولیک گیاه منفی است. کاتابولیسم بالاتر از آنابولیسم است. این به معنی متابولیسم کند است و رشد گیاه را متوقف می کند.

5- اثر کیلیت

اسیدهای آمینه اثر کیلیت بر ریز مغذی ها دارند. هنگامی که همراه با ریز مغذی ها استفاده شود، جذب و حمل و نقل ریز مغذی ها در داخل گیاه آسان تر می شود. این اثر به دلیل عملکرد کیلیت و اثر نفوذ پذیری غشای سلولی است.

L – Glycine & L – Glutamic Acid به عنوان عوامل کلات کننده بسیار موثر شناخته شده اند.

 6- گرده افشانی و تشکیل میوه

گرده افشانی انتقال گرده به مادگی است، بنابراین لقاح و تشکیل میوه امکان پذیر است.

L – پرولین به باروری گرده کمک می کند. L – لیزین، L – متیونین، L – اسید گلوتامیک اسیدهای آمینه ضروری برای گرده افشانی هستند.

این اسیدهای آمینه باعث افزایش جوانه زنی گرده و طول لوله گرده می شوند.

 7- تعادل فلور خاک

تعادل فلور میکروبی خاک کشاورزی یک سوال اساسی برای کانی سازی خوب مواد آلی و همچنین برای ساختار خوب خاک و حاصلخیزی در اطراف ریشه است. ال-متیونین فاکتورهای رشد پیش ساز است که دیواره سلولی فلور میکروبی را تثبیت می کند.

 8- عمومی

 L – گلوتامیک اسید و L – اسید آسپارتیک، با ترانس آمینواسیون باعث ایجاد بقیه اسیدهای آمینه می شود.

 L – پرولین و هیدروکسی پرولین عمدتاً بر تعادل هیدریک گیاه و تقویت دیواره های سلولی عمل می کنند به گونه ای که باعث افزایش مقاومت در برابر شرایط نامساعد اقلیمی می شوند.

 ال – آلانین، ال – والین و ال – لوسین کیفیت میوه ها را بهبود می بخشد.

 L – هیستیدین به رسیدن مناسب میوه ها کمک می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن