تلفن

مدیر فروش : 09130074414
تلفن های شرکت: 03145222193, 03145222192, 03145222191

ایمیل

eiliyaseeds[at]gmail.com

آدرس

اصفهان، شاهین شهر، خیابان مخابرات، بین فرعی 5 و 6، مجتمع متین، ریحان سبز ایلیا

سبد خرید
به بالای صفحه بردن